Türk Nedir..? Kimdir..? (Türk ALLAH sız Olmaz)


Türk ALLAH sız olmaz..

TÜRK NEDİR..KİMDİR..?

Türkçe lehçeler içinde en eski olanı Yakutça da Türk sözcüğü " Türök " biçiminde söyleniyor.

Tür :
1- Çeşit
2- Ortak özellikleri olan bireylerin tümü
3- Kendi içinde bir birim olan ve üzerinde cins kavramının bulunduğu bir mantıksal kavram

Ök sözcüğü ve kavramı Kalıktürkçe { Öntürkçe , İlktürkçe, Prototürkçe 1 } nin en eski ve ilk sözcüklerinden, kavramlarından biridir. Gök , İlah , İlahın ın görüntüsü ( temsilcisi ) kağan, anlamlarına gelen bu sözcük , ÖK pictogaram ı ( Qarataw mağarası Qazaqistan ) yazılı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kavramsal olarak ; evrensel ( kozmosa dair ) , İlah a bağlı, İlah güvencesinde, evrene dayanan, evrenden gelen , varlık, olgu anlamına gelmektedir.

Bazı kaynaklarda Türk kaf dağının ardına terk edilen (bırakılan) gökten gelen millet ve bu ismin Yaratıcı tarafından verildiği ve Yaratıcı tarafından var edilip düzenlenmiş millet olarak ta geçer

Türk =Tür-ök : Ök-türü, İlaha bağlı ( inanan ) insan topluluğu ( türü ), anlamında bir öztürkçe addır. Böylece , " Türk = İlaha bağlı, Yaratıcı güvencesinde, insan topluluğu, toplulukları. " anlamına gelen öztürkçe bir sözcük olmaktadır.

Uzun bir araştırmanın özeti olarak alıntıdır..

Selam,Sevgi ve Saygılarım ile Kam Şaman Simyacı